cbd olja dosering

Dosering av CBD-olja: varför är det inte lätt att ställa in den exakta dosen?

CBD olja har varit föremål för mycket debatt och forskning under de senaste åren i vårt land och runt om i världen. En artikel som skrivits i det ganska liberala USA ligger till grund för den här artikeln.

Som denna granskning från 2017 visar har mycket forskning visat att det är en relativt säker behandling. De studier som analyserats i denna översikt har inte kunnat visa att det finns en universell CBD-dos som fungerar för alla. Istället betonades det faktum att olika människor (och olika djur i djurstudier) reagerar olika på olika doser av CBD. De flesta studier på människor använder en dos på mellan 20 och 1500 milligram (mg) per dag.

Det är värt att notera att det fortfarande finns mycket om CBD som vi inte vet. I takt med att cannabisindustrin växer kommer forskarna troligen att genomföra fler studier om cannabis, inklusive marijuana, hampa och dess derivat.

Hitta rätt dos för dig
Mängden CBD beror på ett antal faktorer, bland annat:

  • din kroppsvikt
  • din hälsa
  • din individuella kroppskemi

CBD-koncentration i kapslar, droppar eller gummibjörnar

Med andra ord är det många variabler som avgör hur mycket CBD du bör ta. Innan du provar CBD bör du prata med din läkare om rätt dosering och eventuella risker. Om din läkare säger hur mycket du ska använda, håll dig till hans eller hennes rekommendation. Detta är särskilt viktigt om du tar ett receptbelagt läkemedel som innehåller CBD, till exempel Epidiolex.

Om din läkare inte ger dig någon rekommendation är det bättre att börja med en lägre dos och gradvis öka den. Det kan innebära att du börjar med 20-40 mg per dag. Efter en vecka kan du öka denna mängd med 5 mg. Fortsätt så här tills du känner att du effektivt hanterar dina symtom.

Du kan t.ex. börja med 40 mg för att behandla svår smärta och ta 40 mg på dagar då du har mycket smärta. Efter en vecka ökar du till 45 mg och efter ytterligare en vecka till 50 mg. Vid denna tidpunkt kan du känna att smärtan är uthärdlig.

Det kan vara klokt att kontrollera hur mycket CBD du tar och om dina symtom förbättras. Skriv ner det på papper eller i appen Anteckningsblock i din telefon.

SAMMANFATTNING
BÖRJA MED EN MINDRE DOS CBD OCH ÖKA DEN LÅNGSAMT TILLS DU UPPNÅR ÖNSKAD EFFEKT. DEN IDEALISKA CBD-DOSEN BEROR PÅ MÅNGA FAKTORER, T.EX. DIN VIKT, KROPPSKEMI, DET TILLSTÅND DU BEHANDLAR OCH KONCENTRATIONEN AV CBD I DEN PRODUKT DU ANVÄNDER.

cbd droppar

Hur man beräknar dosen

Vissa produkter, t.ex. CBD-gummis, kapslar eller piller, är tillverkade med en bestämd mängd aktiv substans och det står på dem hur mycket som ingår i en dos. Till exempel kan förpackningen på en låda med CBD-kapslar ange att det finns 5 mg CBD per kapsel.

Om du använder CBD-olja kommer den förmodligen i en droppflaska. På förpackningen kan det stå hur mycket CBD som finns i en droppe. Därefter kan du räkna ut hur många droppar du ska använda.

Ibland är det svårare att räkna ut hur mycket CBD som finns i en droppe eftersom förpackningen anger mängden CBD i hela flaskan, inte mängden som finns i en enda droppe.

En droppe är ungefär 0,05 ml (milliliter). Det vill säga, inte en hel droppe – bara en enda droppe.

Detta innebär att en 10 ml flaska CBD-olja innehåller 200 droppar. Och om det på förpackningen till en 10 ml-flaska står att flaskan innehåller 1000 mg CBD, innehåller varje droppe ungefär 5 mg CBD.

För att få 20 mg av denna typ av CBD-olja behöver du ta fyra droppar.

Kan jag överdosera CBD?

I en granskning från 2011 om säkerheten och biverkningarna av CBD konstaterades att fortsatt användning av CBD, även i höga doser som 1 500 mg per dag, tolereras väl av människor.

Detta bekräftades också i en uppdaterad översyn från 2017. En studie på möss från 2019 gav dock upphov till vissa säkerhetsfrågor om CBD:s potential för leverskador och dess interaktion med andra läkemedel.

Om du för närvarande tar mediciner och vill prova CBD är det viktigt att du diskuterar detta med din läkare.

Det finns mycket få kända biverkningar av CBD. Men om du får biverkningar ska du tala med din läkare.

Möjliga biverkningar

  • utmattning
  • diarré
  • förändringar i aptiten
  • viktförändringar

Om du letar efter ett snabbt och enkelt sätt att köpa CBD kan du hitta många CBD-märken på nätet. Se till att undersöka varje märke innan du köper det. Även om rent, äkta CBD anses vara säkert kan falska produkter av låg kvalitet vara farliga. En pålitlig källa för CBD-produkter i Sverige är webbutiken usamedical.se.